INTERVENIËREN

DRIEHOEKSBEGELEIDING


In het dynamische werkveld kan het soms tot botsingen komen tussen de familieleden en de professional. Wij kunnen helpen nader tot elkaar te komen en werkafspraken te maken in het belang van de cliënt.

Soms volstaat één gesprek, soms zijn er meerdere gesprekken nodig.

VOOR WIE?

Voor organisaties die een externe gespreksleider zoeken om de communicatie binnen de zorgdriehoek te verbeteren en partijen weer bij elkaar te brengen.

UIT DE PRAKTIJK

Een thuiszorgorganisatie verleent zorg bij een gezin met een chronisch ziek kind en twee gezonde jonge kinderen. Moeder belt met de mededeling dat een van de verpleegkundigen niet langer hoeft te komen. Zij voelt zich door haar op de vingers getikt en is daar erg boos over. Het team heeft gemerkt dat moeder de laatste tijd vaker kribbig doet en soms schreeuwt. Tussen moeder en de collega die niet meer welkom is, heeft het al vaker gebotst. De betrokken verpleegkundige is eerder naar huis gegaan, ze trekt het even niet meer. De leidinggevende van het team maakt zich zorgen.
Een counselor die thuis is in de driehoeksdynamiek, heeft eerst een oriënterend gesprek met moeder en verpleegkundige apart. Ze legt bij hen de driehoek op tafel en vraagt hoe de relaties en posities worden ervaren. Moeder ziet hoeveel rollen en taken er bij haar liggen en erkent voor zichzelf hoe moe ze eigenlijk is. De verpleegkundige kijkt met meer afstand naar de situatie en ziet nu scherper wat van haar is - en wat van moeder. Er ontstaat ruimte voor een driegesprek, dat respectvol verloopt en een nieuwe start tot gevolg heeft. Het team bekijkt in de weken erna met moeder welke extra ondersteuning zij nodig heeft en welke rol haar netwerk daarin kan spelen. Zowel moeder als het team zijn blij dat de leidinggevende de korte interventie heeft ingezet.