HERKENNEN & ERKENNEN

PRESENTATIE


In een presentatie activeren we de eigen ervaringen van de toehoorders en nemen we iedereen mee in de drie perspectieven van de zorgdriehoek: cliënt, naasten en professional. Dit levert herkenning op en zet het belang van goed samenspel voor alle aanwezigen helder op de kaart.

Geschikt als onderdeel van een studiedag, themadag, informatieavond of symposium. We kunnen het programma uitwerken voor zowel heterogene als homogene groepen.

VOOR WIE?

Voor organisaties die het gedachtengoed van de driehoek breed willen introduceren, of hun familiebeleid en/of mantelzorgbebeleid meer zichtbaar en voelbaar willen maken. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • cliënten(raad);
  • naasten van bewoners of cliënten;
  • (ambulante) zorgprofessionals;
  • managers en andere betrokkenen.

WAT LEVERT HET OP?

Een presentatie of workshop kan een proces op gang brengen waarin ruimte uitstaat voor beweging in vaste patronen. Deelnemers herkennen hoe ze zelf deel uitmaken van driehoeken. Ze realiseren zich vaak hóe belangrijk het samenspel is, en wat daarin nog te halen valt. Na afloop zijn alle aanwezigen bekend met de basisterminologie en het symbool van de 'driehoek'. Het 'herkennen' en 'erkennen' van de dynamiek in de driehoek vormen de basis voor eventuele vervolgstappen.

HOE GAAN WE TE WERK?

PRAKTISCHE GEGEVENS


We horen graag wat de aanleiding voor de presentatie is en voor wie deze is bedoeld. Afhankelijk van de wensen maken we een voorstel. Wanneer de offerte akkoord is, werken we de presentatie verder uit.