HART VOOR DE OUDERENZORG


Ouderen hebben bij opname meestal complexe somatische en/of psychogeriatrische problematiek. Voordat de oudere in een zorginstelling komt, is er vaak een intensieve periode geweest van (mantel)zorg door een netwerk van partner, familie, buren, kennissen en thuiszorg.

Lees meer

HART VOOR DE THUISZORG


Wat is voor cliënten met een zorgbehoefte nodig en mogelijk om thuis te blijven leven en wonen of thuis te kunnen sterven? De diversiteit is groot in de thuiszorg, in zorgvraag, levensfase, woonsituatie, de mate van betrokkenheid van de familie of ander netwerk...

Lees meer

HART VOOR DE KINDZORG


Wanneer je een jong of meervoudig gehandicapt kind als cliënt hebt, is de verleiding groot om ouders en kind als één te zien. Ouders vertegenwoordigen immers hun kind. Toch is dat niet juist. Ouders en kind nemen een eigen positie in.

Lees meer

HART VOOR DE GGZ


Hoe kunnen cliënten met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk gedijen? Wat is jouw rol als begeleider of behandelaar in de GGZ en verslavingszorg, thuis of in een woonvorm als het gaat om het samenspel met familie en ander netwerk?

Lees meer