HART VOOR DE THUISZORG

HET WERKVELD


Hoe kunnen cliënten met een zorgbehoefte thuis blijven wonen of thuis sterven? De diversiteit is groot in de thuiszorg, in zorgvraag, levensfase, woonsituatie en de mate betrokkenheid van de familie of ander netwerk.

Wijkverpleegkundigen en hun teams zijn van oudsher gericht op wat nodig is om een zorgvrager thuis zo goed mogelijk zorg te bieden. Werken in de wijk was vaak een bewuste keuze. Het samenspel tussen zorgvragers, naasten en zorgverleners is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven, zeker in de thuiszorg. Het draagt ook bij aan het werkplezier. Wijkzorg heeft al veel ervaring met aansluiten en invoegen. Je bent immers te gast. Ontwikkelingen in de zorg, zoals “van zorgen vóór naar zorgen dát” vragen ook om goede samenwerking.

Voorbeelden van vragen die we in de intervisie krijgen:
  • Hoe neem ik regie in de samenwerking met familie en ander netwerk?
  • Hoe haal ik informatie op wanneer de familie uit beeld is geraakt?
  • Waarmee kunnen naasten helpen?
  • Hoe krijg ik vaste patronen in beweging?
  • Wat kan ik doen aan storend gedrag van families.
  • Wat kan ik doen om weer meer plezier in mijn werk te krijgen?

WERKEN IN HET PRIVÉDOMEIN VAN DE ANDER

VOORBEELD DRIEHOEK


Wanneer je bij cliënten thuis zorgt verleent, treed je binnen in het privéleven van de familie. Vaak ben je niet de enige en gaat het om een grotere groep professionals die betrokken is. Hoe is dit voor de naasten? Komen zij nog aan hun rust toe? En welke situaties vragen afstemming? Het helpt wanneer je hiervoor een antenne ontwikkelt. Het blijft altijd belangrijk als professional een open gesprek aan te gaan over ervaringen, wensen en verwachtingen - want geen mens is gelijk.

WERKEN MET MENSEN DIE NIET MEER BETER WORDEN

VOORBEELD DRIEHOEK


Een aantal van je cliënten wordt niet meer beter. Soms is dat na een min of meer voltooid leven, soms in een levensfase van een gezin met opgroeiende kinderen, of in een fase van mantelzorg voor (schoon)ouders en allerlei andere bezigheden. De palliatieve fase kan betrekkelijk kort zijn, maar het proces kan ook jaren duren. Kortom, er zijn grote verschillen in verloop, impact, draaglast en draagkracht, zowel voor de cliënt als voor zijn naasten. Zorgverleners vinden het vaak bijzonder om zorg te bieden aan deze cliënten en hun naasten. Het vraagt wel veel van hen, vanwege de intensiteit, het invoegen en afstemmen en eigen (levens)thema’s die worden aangeraakt. Hoe ga je om met professionele nabijheid?