'Sinds jullie training zie ik overal driehoeken'

Training en intervisie voor professionals met hart voor de zorg, met oog voor gezondheid.

Beste kwaliteit van leven

BESTE KWALITEIT VAN LEVEN
Cliënten hebben recht op zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Als zorgverlener kun je daaraan bijdragen. Door je te richten op de cliënt en zijn gezondheid - meer dan op de ziekte of aandoening. Door zijn culturele achtergrond te erkennen en naasten en netwerk te betrekken. Goed samenspel helpt cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden met de mensen die er voor hen toe doen. Dat is vooral van belang bij langdurig ziek of beperkt zijn en bij palliatieve zorg.

Gezien en gesteund worden

GEZIEN EN GESTEUND WORDEN
Naasten kunnen op veel manieren bij de cliënt betrokken zijn. Soms verlopen contacten moeizaam. Mantelzorgers hebben vaak waardevolle kennis en ervaring; soms is er ook een eigen zorgbehoefte. Een systeem dat onder druk staat, kan heftige situaties opleveren. Jouw eigen waarden kunnen daarin ook geraakt worden. Oog en begrip voor naasten is altijd belangrijk. Hoe bied je passende ondersteuning binnen de financiële kaders van de indicatie?

Duurzaam inzetbaar blijven

DUUZAAM INZETBAAR BLIJVEN
Als professional draag je een verantwoordelijkheid voor goed samenspel binnen de driehoek. Heb je de betrokkenen goed in beeld en zie je waaraan behoefte is? Hoe kan positieve gezondheid voorop staan, in plaats van de aandoening of ziekte? Welke positie neem jijzelf in? Hoe ontwar je complexe knopen en welke communicatiestijl zet je wanneer in? Wanneer je daar grip op krijgt, levert het samenspel minder stress op en ga je dit ervaren als bijzonder en uitdagend.

GOEDE SAMENWERKING

 

Goed samenspel tussen zorgvragers, naasten en zorgverleners is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven. Dat geldt voor de (langdurige) zorg en ook in de palliatieve en terminale fase. De maatschappij vraagt ook om nauwe samenwerking met de omgeving, zodat er een omslag kan plaatsvinden van 'zorgen vóór' naar 'zorgen dát'. Goed samenspel draagt daarnaast bij aan meer veerkracht en werkplezier van professionals.

POSITIEVE GEZONDHEID

 

De zorg is een dynamisch en breed werkveld. Er spelen grote levensthema’s zoals zingeving, eigen regie ervaren en kunnen meedoen, je gezond kunnen voelen - niet alleen fysiek maar ook mentaal - en kunnen omgaan met het levenseinde. Zorgvragers blijven langer thuis. Er kan sprake zijn van meervoudige of complexe problematiek. Recente inzichten over 'positieve gezondheid' laten zien dat aandacht voor de ervaren kwaliteit van leven belangrijker is dan alleen de ziekte of de aandoening. Welke behoeften en kansen dat biedt, ontdek je alleen door daarover in gesprek te gaan met de cliënt (patiënt) en de naasten. Wanneer het je als zorgverlener lukt om te zien wat nodig is en goede relaties op te bouwen, geeft het werken binnen de zorg ook veel voldoening.