WERKEN IN HET PRIVÉDOMEIN VAN DE ANDER

'Wanneer ik bij cliënten thuis zorg verleen, kom ik in het privéleven van de familie. Meestal ben ik niet de enige. Er is vaak een grotere groep professionals betrokken. Ik ben me er nu meer van bewust wat dit kan betekenen voor de naasten. Ik houd voor ogen dat zij ook aan hun rust moeten toekomen. Ik tast af welke situaties afstemming vragen. Het is nodig dat mijn collega's en ik hiervoor een antenne ontwikkelen. Het is belangrijk dat we als professional een open gesprek aangaan over ervaringen, wensen en verwachtingen - want geen mens is gelijk.'

KLEINSCHALIG WONEN VOOR OUDEREN

'In een voorziening voor kleinschalig wonen hebben ouderen, hun familie en zorgverleners direct met elkaar te maken. Ieder brengt zijn eigen ideeën, verwachtingen en wensen mee. De familie kan bijvoorbeeld willen dat de maaltijd op een bepaalde manier verloopt, terwijl de oudere of anderen in huis iets anders willen. Als professional moet ik zorgen voor samenwerking in deze driehoek. Dat begint altijd met een open gesprek, met vragen stellen en gedachten bespreekbaar maken. Soms moet ik ook grenzen stellen.'

WERKEN MET MENSEN DIE NIET MEER BETER WORDEN

'Een aantal van onze cliënten wordt niet meer beter. Soms voelt het leven voltooid, soms gaat het om een jongere of om een ouder met opgroeiende kinderen. De palliatieve fase kan betrekkelijk kort zijn, maar het proces kan ook jaren duren. Kortom, er zijn grote verschillen. Als zorgverlener vind ik het heel bijzonder om zorg te mogen bieden aan deze cliënten en hun naasten. Het is ook heel intens. Het vraagt professioneel invoegen en afstemmen. Mijn eigen (levens)thema’s  worden ook geraakt. Het is fijn om aan de hand van de driehoek een positie te kunnen kiezen in het omgaan met professionele nabijheid.'

KINDVERPLEGING BIJ EEN NIEUW GEZIN

'Er speelt veel binnen de driehoek wanneer ik de zorg opstart in een nieuw gezin. Het kind moet bijvoorbeeld wennen aan een nieuwe verzorger. Ouders vinden het spannend de zorg voor hun kind uit handen te geven. Ze zien vaak ook op tegen nóg meer mensen in huis. Voor mij als professional is het ook spannend: hoe word ik welkom geheten en hoe gaat het er hieraan toe? De driehoek helpt mij om me bewust te worden van de processen die gaande zijn en daarop te reflecteren.'

VERSLAVINGSZORG

'Wanneer ik cliënten begeleid, treed ik ook binnen in het privéleven van de familie. Ik let er meer op hoe dit is voor ouders en broers en zussen (brussen). Waarover is afstemming gewenst? Wat vraagt aandacht en erkenning? Vaak zijn er meerdere instanties betrokken. Met de driehoek krijg ik beter zicht op de situatie.'