TRAINING

Op basis van de specifieke situatie ontwikkelen we onze trainingen op maat. We maken gebruik van onze ruime ervaring en waar mogelijk van eerder ontwikkelde bouwstenen. Ons primaire werkgebied is Noord-Nederland. Afhankelijk van de vraag zijn we ook elders in Nederland in te zetten, of is een combinatie van online en fysieke training mogelijk.

Benieuwd? Leuk als je belt!

MOGELIJKE BOUWSTENEN

Voorbeelden van onderdelen binnen onze trainingen:
- verschillende perspectieven ervaren, als cliënt of naaste;
- ervaren wat werken vanuit positieve gezondheid betekent;
- je eigen praktijksituaties methodisch en visueel uitwerken;
- je weg vinden in de vele beschikbare tools;
- 'train-de-trainer'-elementen om anderen in de nieuwe werkwijze mee te nemen.

THEORIE

Je ontvangt bij onze training een handzaam trainingsboek, waarin de uitgangspunten helder verwoord zijn en waarin je alles nog eens rustig kunt nalezen. Dit boek is ook handig om uit te lenen aan collega's die je wilt meenemen in het gedachtengoed.
 

PRAKTIJK

Vanzelfsprekend oefen je in onze trainingen met eigen casuïstiek, zodat je het geleerde ook écht kunt gaan toepassen in je eigen werkpraktijk. Ook tussen de bijeenkomsten door, oefen je veelvuldig met het geleerde.
 

COLLEGA'S INSPIREREN

Is het driehoeksmodel als methodiek eenvoudig inzetbaar? Of raakt de aanpak ook een andere manier van de denken en handelen? We kunnen deelnemers toerusten om een olievlekwerking op gang te brengen en kan aandacht besteed worden aan implementatie en opschaling.

INCOMPANY

Onze trainingen verzorgen wij incompany. Zo kunnen wij het programma goed afstemmen op de missie en visie van de organisatie en op de praktijk van alledag.

ACCREDITATIE

 

Wij zijn een erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs en we zijn CrKBO-geregistreerd. Deelname aan traingen leidt tot een certificaat. Wij kunnen onze maatwerktraining op verzoek laten accrediteren door onder andere de beroepsverenigingen V&VN en SKJeugd. We zijn lid van de HRD-vereniging Develhub en onderschrijven de beroepscode.