HART VOOR DE GGZ, VERSLAVINGSZORG EN THUISBEGELEIDING

HET WERKVELD


Hoe kunnen cliënten met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk gedijen? Wat is jouw rol als begeleider of behandelaar in de GGZ en verslavingszorg, thuis of in een woonvorm als het gaat om het samenspel met familie en ander netwerk?

Het werkveld is zeer divers. De professional: behandelaar of begeleider, cliëntgericht of systemisch werkend, de visie op zorg en herstel, opleiding en ervaring. De cliënt: de aard van de problematiek, levensfase, woonsituatie, voorgeschiedenis, opleiding, financiële situatie, veerkracht. Soms is volledig herstel mogelijk na een korte behandeling, vaak is er sprake van langdurige of terugkerende problematiek en zijn er door het leven heen vele professionals betrokken, denk aan ASS of een psychotische gevoeligheid. De impact op relaties met familie en ander netwerk is vaak groot. Aandacht voor en het betrekken van naasten kan wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en aan het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van professionals. Het past ook bij wat WMO en zorgverzekeraars vandaag de dag vragen.

Voorbeelden van vragen die we in de intervisie krijgen:
  • Hoe neem ik regie in de samenwerking met familie en ander netwerk?
  • Waar liggen kansen? Hoe pas ik dat in in ons werkproces?
  • Hoe krijg ik vaste patronen in beweging?
  • Wat kan mijn rol wel en niet zijn in herstel van relaties?
  • Welke rol heb ik als cliënt en/of naasten vragen hebben over zelfdoding?
  • Wat kan ik doen aan storend of grensoverschrijdend gedrag van netwerk?
  • Wat kan ik doen om meer plezier in dit aspect van mijn werk te krijgen?

VERSLAVINGSZORG

VOORBEELD DRIEHOEK


Wanneer je cliënten begeleidt of behandelt, treed je ook binnen in het privéleven van de familie. Hoe is dit voor ouders en broers en zussen (brussen)? Waarover is afstemming gewenst? Wat vraagt aandacht en erkenning? Het helpt wanneer je hiervoor een antenne ontwikkelt. Het is vooral belangrijk als professional een open gesprek aan te gaan over ervaringen, wensen en verwachtingen van cliënt en de naasten - want geen mens is gelijk.