MEER LEVENSKWALITEIT

 

Wij werken vanuit een professionele en persoonlijke betrokkenheid bij de zorg. Met 'Heart for care' willen wij ons inzetten voor een beter samenspel tussen cliënt, naasten en professional, gericht op meer levenskwaliteit van alle betrokkenen.

Joke van Raalte

Joke van Raalte

Training en ontwikkeling
De afgelopen jaren heb ik mij verschillende (systeemgerichte) benaderingen eigengemaakt. Mijn ervaring is breed: thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Ik gebruik bagage uit diverse bronnen, ook vanuit ervaringsdeskundigheid. Hiermee kan ik thema's vanuit meerdere perspectieven belichten. Mijn trainingen, intervisie en begeleiding zijn altijd op maat gemaakt, passend bij de vraag van de deelnemers. Met ook actieve werkvormen, zoals tekenen en “opstellen”.
Annelies van 't Hoff

Annelies van 't Hoff

Training en begeleiding
Als verpleegkundige voor verstandelijk gehandicapten maakte ik onderdeel uit van veel driehoeken. De opleiding psychosociaal werk gaf mij daarna veel inzichten in familiesystemen en thema’s als erkenning, loyaliteit en communicatie. Ik heb een brede ervaring als trainer voor professionals in zorg en welzijn. Als professional neem je jezelf altijd mee. In mijn trainingen besteed ik daarom altijd aandacht aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Ageeth Jorna

Ageeth Jorna

Ontwikkeling en organisatie
Mijn ervaring als mantelzorger is voor mij een belangrijke drijfveer om bij te dragen aan betere samenwerking in de zorg. De driehoek heeft mij hierbij geïnspireerd. Mijn achtergrond als organisatieadviseur en learning specialist zet ik in bij de ontwikkeling van trainingsprogramma's en in implementatietrajecten. Als bureau-eigenaar van Jorna Management ben ik ook het aanspreekpunt voor de kwaliteit en voor de zakelijke en organisatorische aspecten.

Wil jij een bijdrage leveren aan ons team?

Neem contact op voor meer informatie.