ONTWIKKELEN

PILOT


Hoe is het gesteld met de samenspraak tussen professionals en naasten? Wat bepaalt hoe tevreden cliënten erover zijn? Welke invloed hebben coronamaatregelen op de levens van mantelzorgers en welke speelruimte is er? Hoeveel stress ervaren de professionals? Welke winst zou je kunnen behalen aan kwaliteit van leven wanneer er meer of betere samenspraak met naasten zou zijn?

In een pilot die wij kunnen verzorgen, brengen wemet een zorgvuldig samengestelde groep medewerkers in kaart wat al goed gaat en wat nog beter kan. De pilot bestaat uit een nulmeting, een training in samenspel binnen de driehoek, een beleidsscan met dialogen en een nameting. De pilot mondt uit in een advies aan de organisatie voor beleidsontwikkeling of –aanscherping en voor aandachtspunten in de uitvoering en borging.

VOOR WIE?

Voor zorgorganisaties die willen inzetten op duurzame inzetbaarheid van personeel. Voor zorgorganisaties die optimaal willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Voor zorgorganisaties die mantelzorg- of familiebeleid zo goed mogelijk in praktijk willen brengen.

UIT DE PRAKTIJK

Een pilotgroep van begeleiders in de thuisbegeleiding (psychiatrie en verslavingsproblematiek) brengt in kaart met welke complexe situaties zij veelvuldig te maken hebben. De meeste professionals hebben een stevige basis in systemisch werken en er worden regelmatig casuïstiekbesprekingen en MDO's gehouden. Toch blijkt het werken met de driehoek een eye-opener: het helpt om binnen complexe situaties de eigen positie en de verschillende perspectieven snel helder te krijgen. Het resulteert in verrassende handelingsalternatieven met een meerwaarde voor de cliënt én de professional. Onderdeel van het advies dat het team naar aanleiding van de pilot aan de organisatie uitbrengt, is 'de driehoek' voortaan mee te nemen in de fase van opstellen van het begeleidingsplan. Ook wordt de driehoek een kijkvenster binnen de intervisie.